می گیلان

تاریخ, موسیقی, فرهنگ, جغرافی, زبان, شعر و مسایل روزمره گیلان

Archive for سپتامبر 2010

زبان روز

Posted by صابر در سپتامبر 25, 2010

خيلي مدت است كه مطلبي ننوشته ام، الان هم دو مطلب كوتاه دارم،‌كه يكجا بايد عرض كنم.

يادم است ترم اول واحد زبان و ادب فارسي داشتيم و استاد يك بار ميخواست چيزي بگويد مثالي زد. مي گفت كه پدري گيلك ميخواست به فرزندش كه محمد علي نامي بود، انگليسي ياد بدهد،‌اورا به كلاس زبان مي فرستند ولي فرزندش قبول نمي كند. بالاخره روزي او را به انگلستان مي فرسند تا مجبورش كند انگليسي ياد بگيرد. پس از دوسال از اقامت فرزندش در انگلستان،‌مي رود كه او را ببيند، به خوابگاهش كه مي رسد نشان از پسرش مي گيرد،‌كه يكهو مي شنود همه داد مي زنند»ممدلي تي پئر بامو». البته پس از گفتن اين جمله چند تن از دوستان به من نگاه كردند وگفتند:» صابر كي اسمت رو گذاشتي ممدلي؟!» من داشتم به اين فكر مي كردم كه زبان ما در داخل محيط زندگيمان اين قدر با مشكل مواجه شده،‌ اين قدر به نابودكي نزديك شده،‌چطور شده كه اين (مثال – جك – لطيف … نميدان چي) را براي ما ساخته اند. ما كه اگر قريبه اي ميانمان آيد همه مان با او بزبان خودش حرف مي زنيم و اگر ميان ديگران برويم نيز به زبان آن ها حرف مي زنيم و البته جديدا در بين خودمان هم بزبان ديگران حرف مي زنيم. مثل همين نوشته اي كه ميخوانيد!!!

دومي

چندي پيش يكي از دوستان مي گفت كه گيلكي و فارسي و خيلي از زبان هاي ديگر بالاخره نابود مي شوند. چرا كه به درد دنياي مدرن امروزي نمي خورند. مثلا به من گفت ما اگر بخواهيم درمورد تكنولوژي مخابرات روز حرف،‌يا به هر حال هر گونه بحث علمي روز بخواهيم گيلكي حرف بزنيم،‌ واژه كم مي آوريم. در عوض مثلا غربي ها اگر بخواهند در مورد عرفان حرف بزنند خيلي از واژه هاي آنان فارسي است و … و البته نمونه اش هم اخبار گيلكي است كه در آن مي توان اين پيامد ها را ديد. من ميخواهم چند مقاله در زمينه رشته خودم تهيه كنم، احتملا ترجمه مي كنم. به صورت كلي دوست دارم بدانم نظر شما چيست؟

قرار بود اين مطلب گيلكي نوشته شود كه پس از نوشتن 70%‌ آن تازه فهميدم فارسي مي نويسم.

Posted in مسائل روزمره | 11 Comments »